นายสุรินทร์ ศรีสนิท รอง ผอ.สพป.สส. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สส.เป็นประธานและบรรยายพิเศษให้กับผู้บริหารและครูในการอบรมพัฒนาศักยภาพครู แนะแนว และบุคลากรแกนนำงานแนะแนว จำนวน 80 คน ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ

anigif

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายสุรินทร์ ศรีสนิท รอง ผอ.สพป.สส. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สส.และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เข้าร่วมสภากาแฟของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสพป.สส.ได้รับป้ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามในการจัดสภากาแฟในครั้งต่อไป ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

anigif

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายสุรินทร์ ศรีสนิท รอง ผอ.สพป.สส. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สส.ให้การต้อนรับคณะกลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมาเขต 1 ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ AMSS++ของกลุ่มอำนวยการ สพป.สส. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สพป.สส.ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2560 นายกริช นุ่มวัด และนายสุรินทร์ ศรีสนิท รอง ผอ.สพป.สส.เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 21 คน สละสิทธิ์จำนวน 3 คน ณ สพป.สมุทรสงคราม

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ_Page_1ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ_Page_2ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ_Page_3

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 242/2560 มติ ครม. 16 พฤษภาคม 2560

การประชุมทางไกล “แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560”