ประชุมชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ผอ.สพป.สส.เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) ครั้งที่3/2560

anigif

ด่วนที่สุด!ฉบับจริงมาแล้ว!กำหนดการสอบบรรจุครูผู้ช่วยรอบทั่วไปครั้งที่1ปี2560

“หมอธี” ชี้ การศึกษาปฐมวัย 3 ขวบเน้นให้โอกาสคนยากจนเข้าถึงการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ”โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลต้องลงลึกไปถึงเด็กปฐมวัย ต้องทำให้เด็กอยากเรียนและครูอยากสอน ที่สำคัญต้องห่วงใยคนจนโดยไม่ต้องไปยุ่งกับคนรวย ต้องขอชอบคุณ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่เปลี่ยนจุดเน้นสำคัญมาให้โอกาสกับคนจน ซึ่งตนอยากให้ช่วยเสนอต่อรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บังคับให้การดูแลเด็กปฐมวัยต้องเริ่มตั้งแต่ 0-3 ปี ศธ. รับผิดชอบเด็กตั้งแต่ 4-5 ปี ซึ่งประเทศไทยมีเด็ก 4 ขวบเกือบ 800,000 คน แต่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพียง 400,000 คน ส่วนที่เหลือไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน แต่จากนี้ต่อไป ศธ.ต้องทำให้เด็กปฐมวัยกว่า 750,000 คนต้องได้เรียน ทั้งนี้จากการหารือกับสำนักงบประมาณแล้วทราบว่าไม่มีเงินมาดำเนินการ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมมือกัน เพื่อสร้างผลงานชิ้นโบแดงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เพราะเชื่อว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว “หลักการการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกคนต้องช่วยกัน แบ่งงานกันให้ชัดเจนอย่าให้เกิดปรากฏการณ์นางสาวไทย คือทุกคนรักเด็ก คือเป็นแค่ลมปากและบูรณาการกันแต่ในกระดาษ ดังนั้นต้องมาตกลงแบ่งงานว่าใครถนัดด้านไหนก็รับไปทำ ส่วนฝ่ายนโยบายก็ต้องมีทิศทางและจัดสรรงบประมาณให้ถูก โดยสิ่งสำคัญคือต้องดูเรื่องการเข้าถึงของเด็กควบคู่ไปกับการจัดดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยต้องไปให้ถึงแก่นว่าเด็กวัยนี้ต้องการอะไร ไม่ใช่จัดการศึกษาเพื่อให้เด็กไปสอบแข่งขัน แต่เป็นการดูแลและเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก โดยเฉพาะต้องรุกเข้าไปหาคนจนไม่ใช่นั่งรอให้เขามาหา ฉะนั้นช่วงแรกผมจะเน้นโอกาสและการเข้าถึงของคนจนอย่างแท้จริง”รัฐมนตรีว่าการศธ.กล่าว. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ…. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการบัญญัติชัดเจนเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กก่อนเข้ารับการศึกษา ซึ่งตนดีใจที่ ศธ. รับเป็นเจ้าภาพและจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ ส่วนเรื่องข้อห่วงใยเรื่องงบประมาณที่จะนำมาดูแลเด็กเล็กตั้งแต่ 1-3 ปีนั้น แม้จะเป็นเรื่องยากที่จะหางบฯมาสนับสนุน แต่เมื่อมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นเรื่องท้าทายที่ต้องทำ โดยต้องระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตามจะมีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใน 1 ปีหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้มีเงินมาพัฒนาการศึกษา

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 59/2560 ผลประชุมองค์กรหลัก 6/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารฝ่ายการเมือง ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (7 กุมภาพันธ์ 2560)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความชื่นชมนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ด้านการกีฬา และกลุ่มที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ (ผู้ได้รับเหรียญโอลิมปิกทางวิชาการ) จากจังหวัดต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ยุพราชวิทยาลัย หาดใหญ่วิทยาลัย ราชสีมาวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งได้มาเข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อยอดให้มีเด็กเก่งด้านต่าง ๆ ในทุกโรงเรียน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยแสดงความขอบคุณนักเรียนนักศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน กศน. รวมทั้งกองทัพบก ที่ลงไปช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้


การเตรียมจัดงานรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 ““เสมาร่วมใจ รำลึกถึงพ่อ

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานเกี่ยวกับการเตรียมจัดงานรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามนโยบายรัฐบาล โดยกิจกรรมครั้งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานรำลึก “เสมาร่วมใจ รำลึกถึงพ่อ” ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน


• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยการศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รายงานในที่ประชุมว่า ในการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.) ครั้งที่ 38 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นั้น พระองค์ทรงชื่นชมการจัดศูนย์ Fix It Center ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ได้ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยมีพระราชกระแสเพิ่มเติมให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมาเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพราะจบแล้วมีงานทำ ส่วนปัญหาการทะเลาะวิวาทลดน้อยลง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี

นอกจากนี้ การออกใบประกอบวิชาชีพของคนเก่ง ๆ ที่ต้องการเข้ามาเป็นครู ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งดำเนินการต่อไป


• การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560


• การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

รมว.ศึกษาธิการ มอบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ จัดระบบงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนในวงกว้าง เกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
จิรายุทธ์ คามขุนทด : ถ่ายภาพ
7/2/2560