17855303_1019883461478277_6428942993401221980_o

จำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 7 วัน

สมัครครู7วัน1

ยอดผู้สมัครตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ของศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 29 มี.ค. 2560

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ประจำวันพุธ

ปชส.การรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 สังกัด ศธจ.สมุทรสงคราม สาขาวิชาที่ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 25 สาขาวิชา *ตามประกาศ กศจ.สมุทรสงคราม ลว 21 มี.ค. 2560 มีกลุ่มวิชาที่สมัครได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และกลุ่มวิชาเคมี นอกเหนือจากนี้ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจึงจะสมัครได้

4071240713

ประชุมชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ผอ.สพป.สส.เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) ครั้งที่3/2560

anigif

ด่วนที่สุด!ฉบับจริงมาแล้ว!กำหนดการสอบบรรจุครูผู้ช่วยรอบทั่วไปครั้งที่1ปี2560